Of er inderdaad 100 miljoen euro extra komt voor kwaliteit in de verpleeghuiszorg is onzeker. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wilde dat niet bevestigen afgelopen vrijdag. Hij was aanwezig op de bijeenkomst waar de verpleeghuissector haar beste kwaliteitsprojecten presenteerde. 100 miljoen voor kwaliteit care onzeker

Het Algemeen Dagblad berichtte twee weken geleden dat het kabinet 100 miljoen euro extra wil vrijmaken voor de tweehonderd pilots die de kwaliteit van verpleeghuiszorg verbeteren. Of dit inderdaad zo is, kon Van Rijn op het congres ‘Ruimte voor verpleeghuizen’ niet bevestigen. ‘Of er extra budget is zal u moeten afwachten tot bij de begrotingsonderhandelingen’, aldus de staatssecretaris. Op de bijeenkomst legden 757 verpleeghuizen hun kwaliteitsplannen voor aan een jury, met het doel gekozen te worden tot een van de tweehonderd kwaliteitspilots van VWS.

Nieuwsbericht | 21-07-2015

151 voorstellen om de kwaliteit van Nederlandse verpleeghuizen te verbeteren, zijn door cliëntenraden en zorgverleners positief beoordeeld. De zorglocaties achter deze voorstellen krijgen van het ministerie van VWS de ruimte om verder te werken aan goede zorg door de ogen van de cliënt en het schrappen van administratieve rompslomp. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) riep op tot het insturen van de voorstellen in het kader van zijn plan ‘Waardigheid en Trots’, om de kwaliteit van verpleeghuizen te verbeteren.

In totaal hebben de voorstellen betrekking op zo’n 670 locaties. In ‘Waardigheid en Trots’ was nog uitgegaan van 200 locaties. Van Rijn: ‘Wanneer vertegenwoordigers van cliënten en professionals mij vertellen hoe de verpleeghuiszorg beter kan, spat het enthousiasme ervan af. “Geef ons de ruimte!”, hoor ik dan. “En schrap alle formulieren die niets zeggen over wat de wensen van een cliënt zijn”. Dat is dus nu de weg die we inslaan, ik verwacht er erg veel van.’ De voortgang van de voorstellen is te volgen op www.langdurigezorg.nl.

Meer...

Nieuwsbericht 22-7:

De rechter heeft korte metten gemaakt met een ‘persoonlijk ondersteuningsplan’ dat een zorgaanbieder vorig jaar maakte voor een hulpbehoevende vrouw uit Veghel. De gemeente is nu verplicht haar zes uur huishoudelijke hulp per week te bieden.

De vrouw heeft (zeer) ernstige medische beperkingen waardoor zij niet in staat is zelf werk in huis te doen, schrijft Dichtbij.nl. Sinds 2010 kreeg ze zes uur huishoudelijke zorg, maar vorig jaar werd dat fors ingekort. Volgens de zorgaanbieder kon de vrouw het wel redden met twee uur hulp.

Volgens de vrouw schiet de geboden hulp echter ernstig te kort. Ze kan zelf niets in huis doen en krijgt geen mantelzorg. In haar woning zijn bovendien extra voorzieningen aanwezig vanwege haar medische beperkingen, die extra werk kosten. Verder moet haar woning vanwege haar medische gesteldheid aan extra hoge hygiëne-eisen voldoen.

De vrouw vroeg al om meer hulp via haar zorgcoördinator, maar die verwees haar door naar de gemeente. De gemeente wees op haar beurt weer naar de zorgaanbieder, met als gevolg dat er niets gebeurde.

De voorzieningenrechter verplicht de gemeente om op korte termijn voor extra uren huishoudelijke hulp te zorgen, totdat er een beslissing is gevallen over haar bezwaar.

De kwaliteit van de zorg bij de elf instellingen van Stichting Driezorg in Zwolle is nog steeds niet goed genoeg. De stichting blijft daarom tot 1 januari 2016 de onder verscherpt toezicht staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Begin dit jaar kwam de stichting onder verscherpt toezicht wegens ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg en problemen met het bestuur.

”Ciëntdossiers voldeden nog niet, de deskundigheid van het personeel sloot nog onvoldoende aan bij de zorgvraag van de cliënten en Driezorg had onvoldoende deskundigheid en beleid in huis voor het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen”, meldt de IGZ.

Ouderenzorg

Stichting Driezorg biedt ouderenzorg op elf locaties in de regio Zwolle. Er wonen ongeveer 1600 cliënten en er werken zo’n 1200 mensen.

Zoek in deze site